Waar

Provincie Gelderland
Stad Apeldoorn
Locatie Sleutelbloemstraat 22A

Details

Speelsoort Rapidschaak
Inschrijfgeld

10 euro
Jeugd t/m 16 jaar 5 euro
GM/IM vrij

Prijzen

- Groep A: 150, 100, 60 euro
- Groep B: 100, 60, 40 euro
- Groep C: 50, 30, 20 euro

Categorie Jeugd, Senior,
Speeltempo

20 min. p.p.p.p.


Wanneer?

Startdatum 25-04-2020
Einddatum 25-04-2020
Aanvang

11.00 uur, registreren vanaf 10.15 uur

Prijsuitreking

17.15 uur


Organisatie

Bond Oostelijke Schaakbond (OSBO)
Club Schaakstad Apeldoorn
Contact

Ed van der Meulen

E-mail
Tel. Nr.

06 4921 3456

Homepage https://www.schaakstad-ap

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Nee
Voor KNSB jeugdrating? Nee
Voor FIDE rating? Nee

Details:

Er worden zeven ronden gespeeld, 20 minuten per persoon per partij. Deelnemers worden ingedeeld in drie groepen:
- Groep A, rating 1800 en hoger
- Groep B, rating 1500 tot 1850
- Groep C, rating tot 1550

Groepsindeling onder voorbehoud van aantal deelnemers

Maximumaantal deelnemers: 80

Aanmelding
Via e-mail naar [email protected], uiterlijk tot zaterdagochtend 9.00 uur. (Daarna aan de zaal.) Graag in de mail vermelden: naam, schaakclub en rating.