Waar


Details

Speelsoort Rapidschaak
Inschrijfgeld

A-groep: € 12,50 (GM/IM gratis)
B-groep: € 10,00
C-groep: € 10,00
jeugd t/m 16 jaar €2,50 korting

Let op: het inschrijfgeld bij voorkeur contant betalen i.v.m. beperkte pinmogelijkheden.

Prijzen

* Bij gelijk eindigen worden prijzen gedeeld.
* Het is slechts mogelijk 1 prijs per persoon te winnen.

A-groep
1e prijs: €400,--
2e prijs: €150,--
3e prijs: €100,--
4e prijs: €75,--
5e prijs: €50,--

B-groep
1e prijs: €100,--
2e prijs: €75,--
3e prijs: €50,--
4e prijs: €25,--
5e prijs: €20,--

C-groep
1e prijs: €75,--
2e prijs: €50,--
3e prijs: €25,--
4e prijs: €20,--
5e prijs: €20,--

Jeugdprijzen
* €25,-- voor de jeugdspeler met de beste score in groep A of B (één prijs voor deze twee groepen)
* €25,-- voor de jeugdspeler met de beste score in groep C.
Jeugdspelers zijn deelnemers die op 5 mei nog geen 17 jaar zijn.

Categorie Jeugd, Senior,
Speeltempo 17 minuten + increment 5 sec.

Wanneer?

Startdatum 05-05-2024
Einddatum 05-05-2024
Aanvang

09.45 uur

Prijsuitreking

17.45 uur


Organisatie

Bond Oostelijke Schaakbond (OSBO)
Club S.V. Wageningen
Contact

Erwin Oorebeek
Robin van Leerdam

E-mail
[email protected]
Tel. Nr.

0612915543

Homepage https://svwageningen.nl/e

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Nee
Voor FIDE rating? Nee

Details:

Aantal ronden: 7
Speeltempo: 17 minuten + 5 seconden per zet
A-groep: Open voor iedereen
B-groep: Rating onder 1900
C-groep: Rating onder 1700, ratinglozen en huisschakers

Bij de indeling gaan we in eerste instantie uit van de KNSB-rating van 1 april. Als er geen KNSB-rating bekend is, zijn de KNSB-jeugdrating of de FIDE-rating van 1 april bepalend. De organisatie behoudt zich het recht voor om van bovenstaande ratinggrenzen af te wijken.

Opgave uiterlijk 2 mei onder vermelding van rating + vereniging, liefst per e-mail via [email protected] (Erwin Oorebeek), eventueel telefonisch bij Robin van Leerdam (06-12915543).

Voor jeugdspelers (spelers die op 5 mei nog geen 17 jaar zijn): Geef bij je opgave ook je leeftijd en/of geboortedatum op in verband met de jeugdprijzen!

Tijdschema
In verband met het Fischertempo is het onderstaande schema een indicatie.
1e ronde: 10.00 – 11.00
2e ronde: 11.00 – 12.00
3e ronde: 12.00 – 13.00
Pauze
4e ronde: 13.30 – 14.30
5e ronde: 14.30 – 15.30
6e ronde: 15.30 – 16.30
7e ronde: 16.30 – 17.30

In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming dient iedere deelnemer zich te committeren aan de volgende privacyregels. Door inschrijving voor het Bevrijdingsschaaktoernooi geeft de deelnemer toestemming aan de organisatie van het Bevrijdingsschaaktoernooi om:
- naam, geslacht, rating, FIDE ID, KNSB ID, uitslagen, en stand van de deelnemer te vermelden op de website van het Bevrijdingsschaaktoernooi;
- mailadres, telefoonnummer en adres van de deelnemer te registreren ten behoeve van communicatie met de deelnemer en het verstrekken van informatie over het Bevrijdingsschaaktoernooi;
- fotografen toe te staan foto’s te nemen tijdens het toernooi en foto’s van de deelnemer op de website van het Bevrijdingsschaaktoernooi te publiceren.