Waar

Provincie
Stad Nijverdal
Locatie De Brake

Details

Speelsoort Normaalschaak
Inschrijfgeld
Prijzen
Categorie Senior, Intern,
Speeltempo 100 minuten + increment 10 sec.

Wanneer?

Startdatum 04-09-2023
Einddatum 11-12-2023
Aanvang
Prijsuitreking

Organisatie

Bond Schaakbond Overijssel (SBO)
Club S.V. E.N.O.
Contact
E-mail
Tel. Nr.
Homepage

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Ja
Voor FIDE rating? Nee

Details:

interne competitie