Waar

Provincie Overijssel
Stad Borne
Locatie Kulturhus ‘De Bijenkorf’ Marktstraat 23, 7622 CP Borne

Details

Speelsoort Normaalschaak
Inschrijfgeld

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt € 26,00 KNSB-leden (dus ook voor leden van bij KNSB aangesloten
schaakverenigingen) en € 38,50 voor niet-KNSB-leden. Het juiste bedrag moet voor aanvang van de
eerste ronde overgemaakt worden naar de Schaakbond Overijssel, rekeningnummer
NL58INGB0009441344 onder vermelding van SBO Veteranen.
Let op dat u het inschrijfgeld niet aan de zaal kunt betalen.

Prijzen

Per groep zijn de geldprijzen: 1e prijs € 80,-; 2e prijs € 60,-; 3e prijs € 40,-; verder zijn er nog prijzen in
natura (fles wijn) , het aantal hangt af van het aantal deelnemers per groep. Bij een gelijk aantal
wedstrijdpunten wordt vanaf nu het prijzen geld gedeeld.

Categorie Senior, Meerdaags,
Speeltempo 90 minuten + increment 30 sec.

Wanneer?

Startdatum 14-09-2023
Einddatum 18-04-2024
Aanvang

13.00 uur

Prijsuitreking

Organisatie

Bond Schaakbond Overijssel (SBO)
Club -Geen-
Contact

Theo Heeregrave
Gerard de Lange

E-mail
[email protected]
Tel. Nr.

+31641069999

Homepage http://www.sboschaak.net

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Ja
Voor FIDE rating? Nee

Details:

8 ronden zwiters toernooi

Groepsindeling
Voor groep A geldt geen ratinglimiet, iedereen mag daarin meespelen. De rating van de B-groep is
vastgesteld op maximaal 1700, die van de C-groep op maximaal 1550. De maximale rating van de Dgroep is vastgesteld op 1350. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen komt er wellicht ook weer een
E-groep, de ratinglimieten van de groepen worden dan misschien iets aan gepast. Voor alle
deelnemers geldt dat je op verzoek in een hogere groep ingedeeld kunt worden. Lager ingedeeld
worden dan je rating aangeeft is niet mogelijk. Dit alles op basis van de augustus-rating van de KNSB.
Deelnemers waarvan geen rating bekend is worden op basis van andere wel bekende gegevens
ingedeeld. De definitieve groepsindeling sturen we zo snel mogelijk naar alle deelnemers, na de
sluiting van de inschrijving op 10 september.

De wedstrijddata voor het toernooi 2023-2024 zijn als volgt:
ronde 1, 14-09-2023;
ronde 2, 19-10-2023;
ronde 3, 23-11-2023;
ronde 4, 14-12-2023;
ronde 5, 18-01-2024;
ronde 6, 15-02-2024;
ronde 7, 14-03-2024;
ronde 8, 18-04-2024.