Waar

Provincie
Stad
Locatie

Details

Speelsoort Normaalschaak
Inschrijfgeld
Prijzen
Categorie Intern,
Speeltempo 75 minuten + increment 30 sec.

Wanneer?

Startdatum 01-01-2023
Einddatum 31-07-2023
Aanvang
Prijsuitreking

Organisatie

Bond Leidsche Schaakbond (LeiSB)
Club LSG
Contact
E-mail
Tel. Nr.
Homepage

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Ja
Voor FIDE rating? Nee

Details:

Interne Competitie. Spelers geven van tevoren aan of ze voor rating willen spelen en partijen tellen mee voor rating als beide spelers dit willen.