Waar

Provincie Noord-Holland
Stad Bovenkarspel
Locatie Hoofdstraat 206, 1611 AM Bovenkarspel

Details

Speelsoort Normaalschaak
Inschrijfgeld

12,50 euro

Prijzen

prijzen in natura bijvoorbeeld een flesje wijn.

Categorie Meerdaags,
Speeltempo 100 minuten + increment 10 sec.

Wanneer?

Startdatum 01-06-2022
Einddatum 31-08-2022
Aanvang

20:00

Prijsuitreking

Organisatie

Bond KNSB / Overig
Club -Geen-
Contact

Axel Zee

E-mail
[email protected]
Tel. Nr.

0612589170

Homepage http://midzomer.duinsoftw

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Ja
Voor FIDE rating? Nee

Details:

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50. Dit is inclusief het snelschaaktoernooi op woensdag 31 augustus 2022.

Speellocatie

Er wordt gespeeld in het Vereenigingsgebouw "De TUF" aan de Hoofdstraat 206 in Bovenkarspel. We spelen in dezelfde ruimte als waar de Groene Zes haar clubavond heeft. Gezelligheid is belangrijker tijdens dit toernooi dan absolute stilte!!!

Roken

In de speelzaal wordt niet gerookt!!

Prijzen

Na afloop van het toernooi zijn er voor de hoogst geëindigden een aantal prijzen in natura te winnen. Om voor de prijzen in aanmerking te komen moet men minimaal 6 partijen hebben gespeeld. Er zijn 13 speelavonden en men heeft ook nog de mogelijkheid om op een andere avond te spelen in overleg met een tegenstander.

Speelavond

Er wordt gespeeld op de volgende woensdagen. Vanaf 1 juni 2022 tot en met 24 augustus 2022. Op 31 augustus 2022 is er een snelschaakavond en de prijsuitreiking van het toernooi en het snelschaken. Aanvang van de partijen is om 20.00 uur. Als men pas later kan, graag even een bericht aan de wedstrijdleiding. Iedereen kan maar 1 partij spelen tegen dezelfde tegenstander. Men mag in onderling overleg met een tegenstander besluiten om een partij te spelen bij iemand thuis. Graag wel even dit doorgeven aan de wedstrijdleiding. Bij een oneven aantal, zal aan een van de spelers met een hoge rating gevraagd worden of die kloksimultaan tegen 2 zwakkeren wil spelen. Uiteraard tellen beide partijen gewoon mee voor de stand. Men is niet verplicht om de simultaan te geven als men dit niet wil, dan zal een andere sterke speler gevraagd worden. In principe zal niet steeds dezelfde sterke speler gevraagd worden, maar steeds een andere.

Afbericht

Afberichten graag vóór 19.00 uur op de speelavond. Dit kan per email naar de wedstrijdleiding [email protected]
In uitzonderlijke gevallen na 19.00 uur op de speelavond zelf naar het vereenigingsgebouw : 0228-514913

Speeltempo

Het standaard speeltempo bedraagt 1 uur en 40 minuten per persoon met 10 seconden per zet erbij. Voor de jeugd t/m 16 jaar geldt een versneld tempo van 1 uur en 10 minuten met 10 seconden per zet erbij. Op deze manier kunnen alle gespeelde partijen worden doorgegeven voor de ratingverwerking aan de bond.

Standen

De stand wordt bepaald door de resultaten (winst = 1 remise = 0,5) per persoon bij elkaar op te tellen + 10 x de overscore van deze persoon. Bijvoorbeeld als 2 mensen een gelijke rating hebben zullen ze bij remise allebei 0,5 scoren. Als een van beide wint, zal de winnaar een overscore hebben van 0,5 en de ander -0,5. De midzomerscores zijn dan 6 (1 + 10 x 0,5) voor de winnaar en -5 (0 - 10 x 0,5) voor de verliezer. Doordat de stand voor het grootste gedeelte bepaald wordt door de overscore, kunnen dus ook de zwakkere schakers hoog in de stand staan, omdat de overscore afhankelijk is van de ratings van elke speler. De ratings die bepalend zijn voor dit toernooi zijn de ratings die bekend zijn bij de bond tijdens het toernooi (1 mei 2022). Indien van iemand geen rating bekend is, zal deze aan het eind van het toernooi gelijk gezet worden aan de tpr die deze persoon scoort. Waardoor de midzomerscore van deze persoon alleen bepaald wordt door zijn winstpartijen en remises. Is de rating van een persoon op 1 mei 2022 niet bekend en op 1 augustus 2022 wel bekend, dan wordt van die van 1 augustus 2022 uitgegaan.

Indeling

De indeling wordt de eerste zes ronden van het toernooi gedaan op rating, vanaf de zevende ronde op de midzomerstand.

Rating

De uitslagen zullen aan de KNSB worden doorgegeven voor de ratingverwerking. Spelers die geen bondsnummer hebben dienen een ratinglidmaatschap aan te vragen. Zie Aanvraag ratinghouderschap