Waar

Provincie Utrecht
Stad Utrecht
Locatie Spoorwegmuseum, Maliebaanstation 16, 3581 XW Utrecht

Details

Speelsoort Normaalschaak
Inschrijfgeld
Prijzen
Categorie Jeugd, Senior, Simultaan,
Speeltempo 15 minuten + increment 5 sec.

Wanneer?

Startdatum 31-05-2023
Einddatum 31-05-2023
Aanvang

Vanaf 10.00

Prijsuitreking

18.00 uur


Organisatie

Bond KNSB / Overig
Club -Geen-
Contact

Eric van Breugel

E-mail
[email protected]
Tel. Nr.

0651522045

Homepage https://knsb150.nl/

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Nee
Voor FIDE rating? Nee

Details:

Kwalificatie NK VO (2024)
Jubileumtoernooien voor basisonderwijs Utrecht omgeving (SGS), zowel Algemeen als groepen 345.
Caurousselmet sport en spel voor leerlingen basisonderwijs Utrecht omgeving (Hersengym)
Jubileumreceptie
Presentatie jubileumboek
Uitgifte schaakpostzegel velletje PostNL.
Simultaanwedstrijden met zes (!) grootmeesters voor in totaal 150 (!) spelers.