Waar

Provincie Utrecht
Stad De Meern
Locatie Oranjelaan 10 3454 BT

Details

Speelsoort Normaalschaak
Inschrijfgeld
Prijzen
Categorie Senior, Meerdaags, Intern,
Speeltempo 100 minuten + increment 10 sec.

Wanneer?

Startdatum 13-09-2021
Einddatum 08-11-2021
Aanvang
Prijsuitreking

Organisatie

Bond Stichts-Gooise Schaakbond (SGS)
Club S.V. TRIO
Contact

Floris Bongaerts

E-mail
Tel. Nr.
Homepage http://TRIOSCHAAK.NL

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Ja
Voor FIDE rating? Nee

Details:

Interne Competitie SV TRIO 2021 2022