Waar

Provincie
Stad Soerendonk
Locatie Gemeenschapshuis Den Donck Van Schaiklaan 1

Details

Speelsoort Rapidschaak
Inschrijfgeld
Prijzen
Categorie Jeugd,
Speeltempo 20 minuten + increment 10 sec.

Wanneer?

Startdatum 29-12-2021
Einddatum 29-12-2021
Aanvang

10:00

Prijsuitreking

Organisatie

Bond Noord Brabantse Schaak Bond (NBSB)
Club -Geen-
Contact
E-mail
jeugd@nbsb.nl
Tel. Nr.
Homepage https://www.nbsb.nl/kalen

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Ja
Voor FIDE rating? Nee

Details:

Deelnemers moeten lid zijn van de NBSB.