Waar

Provincie
Stad Britsum
Locatie

Details

Speelsoort Normaalschaak
Inschrijfgeld
Prijzen
Categorie Intern,
Speeltempo 75 minuten + increment 30 sec.

Wanneer?

Startdatum 09-09-2021
Einddatum 28-04-2022
Aanvang

19.30

Prijsuitreking

Organisatie

Bond Friese Schaakbond (FSB)
Club S.C. Het Kasteel
Contact
E-mail
ga.torensma@hccnet.nl
Tel. Nr.

0582574714

Homepage

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Ja
Voor FIDE rating? Nee

Details: