Waar

Provincie
Stad
Locatie Tornelo.com

Details

Speelsoort Rapidschaak
Inschrijfgeld
Prijzen
Categorie Jeugd,
Speeltempo 5 minuten + increment 5 sec.

Wanneer?

Startdatum 16-05-2021
Einddatum 16-05-2021
Aanvang

13:30

Prijsuitreking

Organisatie

Bond Noord Brabantse Schaak Bond (NBSB)
Club -Geen-
Contact
E-mail
jeugd@nbsb.nl
Tel. Nr.
Homepage https://www.nbsb.nl/kalen

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Nee
Voor FIDE rating? Nee

Details: