Waar

Provincie
Stad Den Haag
Locatie Tomatenstraat 253

Details

Speelsoort Normaalschaak
Inschrijfgeld
Prijzen
Categorie Meerdaags,
Speeltempo 100 minuten + increment 10 sec.

Wanneer?

Startdatum 04-10-2020
Einddatum 16-10-2020
Aanvang
Prijsuitreking

Organisatie

Bond Haagse Schaakbond (HSB)
Club -Geen-
Contact
E-mail
[email protected]
Tel. Nr.

+31703688747

Homepage http://haagseschaakbond.n

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Ja
Voor FIDE rating? Nee

Details: