Waar

Provincie Nederland
Stad Bergen op Zoom
Locatie

Details

Speelsoort Normaalschaak
Inschrijfgeld
Prijzen
Categorie Intern,
Speeltempo 100 minuten + increment 30 sec.

Wanneer?

Startdatum 18-09-2020
Einddatum 01-06-2021
Aanvang
Prijsuitreking

Organisatie

Bond KNSB / Overig
Club -Geen-
Contact
E-mail
Tel. Nr.
Homepage

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Ja
Voor FIDE rating? Nee

Details:

Interne competitie Bergen op Zoomse Schaakvereniging