Waar

Provincie
Stad Haarlem
Locatie Frans Halsplein 5

Details

Speelsoort Normaalschaak
Inschrijfgeld
Prijzen
Categorie
Speeltempo 35 zetten in 90 minuten; 15 minuten extra tijd

Wanneer?

Startdatum 09-09-2019
Einddatum 23-12-2019
Aanvang
Prijsuitreking

Organisatie

Bond KNSB / Overig
Club -Geen-
Contact
E-mail
[email protected]
Tel. Nr.

0651687014

Homepage

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Ja
Voor FIDE rating? Nee

Details: