Waar

Provincie
Stad Haarlem
Locatie Frans Halsplein 5

Details

Speelsoort Normaalschaak
Inschrijfgeld
Prijzen
Categorie Intern,
Speeltempo -Geen tempo-

Wanneer?

Startdatum 02-09-2019
Einddatum 02-03-2020
Aanvang
Prijsuitreking

Organisatie

Bond KNSB / Overig
Club -Geen-
Contact
E-mail
Tel. Nr.
Homepage

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Ja
Voor FIDE rating? Nee

Details: