Waar

Provincie
Stad Den Haag
Locatie Verenigingsgebouw De Kameleon, Veldzicht 20

Details

Speelsoort Normaalschaak
Inschrijfgeld

€ 30; IM en GM gratis

Prijzen

A-groep: € 500 - € 250 - € 150
B-groep: € 250 - € 150 - € 100
C-groep: € 150 - € 75 - € 50

Per groep 2 ratingprijzen à € 25

Categorie Meerdaags,
Speeltempo

1:45 uur plus 10 seconden per zet


Wanneer?

Startdatum 13-11-2020
Einddatum 15-11-2020
Aanvang

18.30

Prijsuitreking

19.00


Organisatie

Bond Haagse Schaakbond (HSB)
Club -Geen-
Contact

Paul Koppens

E-mail
[email protected]
Tel. Nr.

06 23253980

Homepage https://haagsweekendtoern

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Ja
Voor FIDE rating? Nee

Details:

De schaakverenigingen SHTV, Haeghe Ooievaar en DD organiseren van 13 t/m 15 november voor de 17e keer het Haags Weekendtoernooi. Toernooivorm: 3 groepen (A: 1801 en hoger; B: 1501-1850; C: 1550 en lager), 6 ronden Zwitsers. Vrije ronde mogelijk in de ronden 1 t/m 4; u krijgt dan een half punt.

Het inschrijfgeld bij voorkeur giraal (uiterlijk 12 november) overmaken op giro NL89 INGB 0004591271, t.n.v. Haags Weekendtoernooi. U kunt eventueel ook contant aan de zaal betalen.