Waar

Provincie Gelderland
Stad Apeldoorn
Locatie Veluws College Mheenpark, Duizendschoon 8, 7322 GZ Apeldoorn

Details

Speelsoort Normaalschaak
Inschrijfgeld
Prijzen
Categorie Jeugd, Senior,
Speeltempo -Geen tempo-

Wanneer?

Startdatum 28-02-2020
Einddatum 28-02-2020
Aanvang

9.00 uur

Prijsuitreking

17.00 uur


Organisatie

Bond KNSB / Overig
Club -Geen-
Contact

Aanmelden via e-mail bij Harald van Riessen, [email protected], onder vermelding van naam en vereniging (of bond). Aanmelding is mogelijk tot en met 26 februari.

E-mail
[email protected]
Tel. Nr.

06–51157912

Homepage https://www.schaakstad-ap

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Nee
Voor FIDE rating? Nee

Details:

Met speciale doelgroepen wordt bedoeld: schakers die een school voor Zeer Moeilijk Lerenden (ZML) of Praktijkonderwijs (PrO) hebben bezocht.
Alle schakers die het leuk vinden om te schaken tegen andere schakers die ook tot de speciale doelgroep behoren, worden uitgenodigd aan dit unieke toernooi deel te nemen. Er is geen leeftijdgrens.