Waar


Details

Speelsoort Rapidschaak
Inschrijfgeld

A-groep: 12,50 euro (GM/IM gratis)
B-groep: 10,00 euro
C-groep: 10,00 euro
jeugd t/m 16 jaar 2,50 euro korting

Prijzen

Prijzenoverzicht
* Bij gelijk eindigen worden prijzen gedeeld.
* Het is slechts mogelijk 1 prijs per persoon te winnen.

A-groep
1e prijs: €500,–
2e prijs: €200,–
3e prijs: €150,–
4e prijs: €100,–
5e prijs: €75,–
B-groep
1e prijs: €100,–
2e prijs: €75,–
3e prijs: €50,–
4e prijs: €25,–
5e prijs: €20,–
C-groep
1e prijs: €75,–
2e prijs: €50,–
3e prijs: €25,–
4e prijs: €20,–
5e prijs: €20,–
Jeugdprijzen
* €50,– voor de jeugdspeler met de beste score in groep A of B (één prijs voor deze twee groepen)
* €25,– voor de jeugdspeler met de beste score in groep C.
Jeugdspelers zijn deelnemers die op 5 mei nog geen 17 jaar zijn.
Beste speler Schaakvereniging Wageningen (SVW) – deze prijs wordt slechts aan één persoon per groep uitgereikt.
* €25,– voor de beste speler van SVW in de A-groep.
* €25,– voor de beste speler van SVW in de B-groep.
* €25,– voor de beste speler van SVW in de C-groep.

Categorie Jeugd, Senior,
Speeltempo

18 minuten + 5 seconden per zet


Wanneer?

Startdatum 05-05-2020
Einddatum 05-05-2020
Aanvang

10.00 uur

Prijsuitreking

18.00 uur


Organisatie

Bond Oostelijke Schaakbond (OSBO)
Club S.V. Wageningen
Contact

Thomas Slijper

E-mail
[email protected]
Tel. Nr.

0644431028 (alleen 's avonds)

Homepage http://svwageningen.nl

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Nee
Voor KNSB jeugdrating? Nee
Voor FIDE rating? Nee

Details:

Aantal ronden: 7
Aantal groepen: 3
Maximum aantal deelnemers: 180
1) A-groep: Open voor iedereen; inschrijfgeld: € 12,50 (GM/IM gratis)
2) B-groep: Rating onder 1900; inschrijfgeld: € 10,00
3) C-groep: Rating onder 1650, ratinglozen en huisschakers; inschrijfgeld: € 10,00
(jeugd t/m 16 jaar € 2,50 korting)
Bij de indeling gaan we in eerste instantie uit van de KNSB-rating van 1 februari. Als er geen KNSB-rating bekend is, zijn de KNSB-jeugdrating van 1 februari of de FIDE-rating van 1 maart bepalend. De organisatie behoudt zich het recht voor om van bovenstaande ratinggrenzen af te wijken.
Opgave uiterlijk 2 mei onder vermelding van rating + vereniging, liefst per e-mail via [email protected], eventueel telefonisch (alleen ’s avonds) bij Thomas Slijper (06-44431028).
Voor jeugdspelers (spelers die op 5 mei nog geen 17 jaar zijn): Geef bij je opgave ook je leeftijd en/of geboortedatum op in verband met de jeugdprijzen!

Tijdschema
In verband met het Fischertempo is het onderstaande schema een indicatie.
1e ronde: 10.00 – 11.00
2e ronde: 11.00 – 12.00
3e ronde: 12.00 – 13.00
Pauze
4e ronde: 13.30 – 14.30
5e ronde: 14.30 – 15.30
6e ronde: 15.30 – 16.30
7e ronde: 16.30 – 17.30
Prijsuitreiking uiterlijk 18.00 uur.