Waar

Provincie Noord-Holland
Stad Zaandam
Locatie Boko, Kraakstraat 42 , 1503 BW Zaandam

Details

Speelsoort Rapidschaak
Inschrijfgeld

Geen

Prijzen

De eerste drie teams krijgen een beker en medailles voor de spelers en speelsters.
Alle deelnemers krijgen een vaantje.

Categorie Jeugd,
Speeltempo -Geen tempo-

Wanneer?

Startdatum 01-03-2020
Einddatum 01-03-2020
Aanvang

11:45

Prijsuitreking

16:15


Organisatie

Bond Noord-Hollandse Schaakbond (NHSB)
Club BS De Driemaster
Contact

Chris de Saegher

E-mail
[email protected]
Tel. Nr.
Homepage http://

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Ja
Voor FIDE rating? Nee

Details:

Op zondag 1 maart organiseert de Jeugdcommissie van de NHSB in samenwerking met Krommenie het Noord-Hollands kampioenschap voor E-teams.
Dit kampioenschap wordt gehouden :

Buurtcentrum De Pelikaan
Kervelstraat 185a
1562 AJ Krommenie
075-6285660

Gegevens:

-Categorie E : De spelers of speelsters moeten geboren zijn in 2010 of later.

-Inschrijfgeld : Geen.

-Aanvang : 12.00 uur, i.v.m. de indeling graag 11.45 uur aanwezig zijn.

-Systeem : Zwitsers 7 ronden, op wedstrijdpunten ingedeeld.

-Speeltempo : 15 minuten p.p.p.p.(noteren niet verplicht).

-Prijsuitreiking : Circa 16.15 uur.

-Prijzen : De eerste drie teams krijgen een beker en medailles voor de spelers en speelsters.
Alle deelnemers krijgen een vaantje.

-Samenstelling
teams : Een team bestaat uit vier spelers of speelsters, plus eventuele wisselspelers,
allen KNSB-lid van de betreffende club.

In de Pelikaan is er toezicht onder verantwoordelijkheid van de NHSB, buiten het gebouw
vervalt dit toezicht. Voor wat betreft de wedstrijden graag begeleiding door een teamleider.

Inschrijven: graag vòòr zaterdag 29 februari per e-mail bij Chris de Saegher ([email protected]).

Onze bond mag 3 teams afvaardigen naar het Nederlands Kampioenschap dat op 12 september in Rotterdam wordt gehouden.