Waar

Provincie Noord-Holland
Stad Zwaag
Locatie De Plataan, Pastoor Nuijenstraat1, 1689 GM

Details

Speelsoort Rapidschaak
Inschrijfgeld

€ 5,-

Prijzen

3 prijzen per groep van 8 kinderen

Categorie Jeugd,
Speeltempo -Geen tempo-

Wanneer?

Startdatum 27-10-2019
Einddatum 27-10-2019
Aanvang

Aanmelden tot 10:45

Prijsuitreking

16:45


Organisatie

Bond Noord-Hollandse Schaakbond (NHSB)
Club Mont. Dukenburg
Contact

Robbert van Dijkhuizen

E-mail
Tel. Nr.

06-41885535

Homepage http://

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Ja
Voor FIDE rating? Nee

Details:

Dit jeugdschaaktoernooi telt mee voor de Grand Prix-cyclus van de NHSB. Er wordt gespeeld in groepen van 8 deelnemers. Indeling geschiedt volgens grand-prix rating, schaakdiploma’s of stappendiploma’s.

Aanmelden per e-mail tot uiterlijk 22 oktober 2019 via het emailadres.

Voor spelers die niet eerder aan een grandprix toernooi meegedaan hebben, gaarne voor- en achternaam, geboortejaar, en mogelijk schaakclub en schaakniveau vermelden

Tijdschema:
Aanmelden tot 10:45, Opening 11:00 uur, Prijsuitreiking 16:45

Vol = vol! Meld je tijdig aan!