Waar

Provincie
Stad Den Haag
Locatie Verenigingsgebouw De Kameleon, Veldzicht 20

Details

Speelsoort Normaalschaak
Inschrijfgeld

€ 30; IM en GM gratis

Prijzen

A-groep: € 500 - € 250 - € 150
B-groep: € 250 - € 150 - € 100

Categorie Meerdaags,
Speeltempo -Geen tempo-

Wanneer?

Startdatum 15-11-2019
Einddatum 17-11-2019
Aanvang

18.30

Prijsuitreking

19.00


Organisatie

Bond Haagse Schaakbond (HSB)
Club -Geen-
Contact

Paul Koppens

E-mail
Tel. Nr.

06 232 53 980

Homepage http://haagsweekendtoerno

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Ja
Voor FIDE rating? Nee

Details:

De schaakverenigingen SHTV, Haeghe Ooievaar en DD organiseren van 15 t/m 17 november voor de 16e keer het Haags Weekendtoernooi. Toernooivorm: 2 groepen (A: 1701 en hoger; B: 1800 en lager), 6 ronden Zwitsers.
Het inschrijfgeld bij voorkeur giraal (uiterlijk 15 november) overmaken op giro NL89 INGB 0004591271, t.n.v. Haags Weekendtoernooi. U kunt eventueel ook contant aan de zaal betalen.