Waar


Details

Speelsoort Normaalschaak
Inschrijfgeld
Prijzen
Categorie Jeugd, Senior,
Speeltempo -Geen tempo-

Wanneer?

Startdatum 01-03-2019
Einddatum 01-03-2019
Aanvang

9:00 uur

Prijsuitreking

16.30 uur


Organisatie

Bond KNSB / Overig
Club -Geen-
Contact

Aanmelden via schaakpromotieapeldoorn.nl of via e-mail naar Harald van Riessen onder vermelding van naam en vereniging (of bond). Aanmelding is mogelijk tot en met 26 februari 2019.

E-mail
Tel. Nr.

06-51157912

Homepage http://www.schaakpromotie

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Nee
Voor FIDE rating? Nee

Details:

Open NK voor Speciale Doelgroepen gehouden, het NK-G. Met speciale doelgroepen wordt bedoeld: schakers die scholen voor Zeer Moeilijk Lerenden (ZML) of Praktijkonderwijs (PrO) hebben bezocht. Alle schakers die het leuk vinden om te schaken tegen andere schakers die ook tot de speciale doelgroep behoren, worden uitgenodigd aan dit unieke toernooi deel te nemen. Er is geen leeftijdgrens.