Waar

Provincie
Stad Amsterdam
Locatie Gebouw De Poort, Kattenburgerstraat 150

Details

Speelsoort Snelschaak
Inschrijfgeld

15 euro per koppel

Prijzen

afhankelijk van deelname

Categorie
Speeltempo -Geen tempo-

Wanneer?

Startdatum 24-03-2019
Einddatum 24-03-2019
Aanvang

Aanmelding uiterlijk 10.45 uur

Prijsuitreking

Na afloop, ca. 17.30 uur


Organisatie

Bond Schaakbond Groot-Amsterdam (SGA)
Club Montessori BS Houten
Contact

Liefst via de de mail of de website

E-mail
Tel. Nr.

06-26988775

Homepage http://www.svderaadsheer.

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Nee
Voor FIDE rating? Nee

Details:

opgave per koppel
Doorgeefschaak