Waar

Provincie
Stad Amsterdam
Locatie Gebouw De Poort, Kattenburgerstraat 150

Details

Speelsoort Rapidschaak
Inschrijfgeld

10

Prijzen

3 prijzen in natura per achtkamp

Categorie
Speeltempo -Geen tempo-

Wanneer?

Startdatum 09-09-2018
Einddatum 09-09-2018
Aanvang

aanmelden tussen 10.00 en 10.30 uur

Prijsuitreking

Ca 17.30 uur


Organisatie

Bond Schaakbond Groot-Amsterdam (SGA)
Club Montessori BS Houten
Contact

Via bovenstaand mailadres of via de website.

E-mail
Tel. Nr.

06-26988775

Homepage http://www.svderaadsheer.

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Nee
Voor FIDE rating? Nee

Details:

Rapid toernooi in 8-kampen naar speelsterkte ingedeeld