Waar

Provincie -Geen Provincie-
Stad Den Bosch
Locatie De Biechten, Vincent van Goghlaan 1, 5246 GA Den Bosch

Details

Speelsoort Normaalschaak
Inschrijfgeld
Prijzen
Categorie Jeugd,
Speeltempo -Geen tempo-

Wanneer?

Startdatum 01-12-2018
Einddatum 01-12-2018
Aanvang

10.00 uur

Prijsuitreking

Organisatie

Bond KNSB / Overig
Club -Geen-
Contact

Eric van Breugel

E-mail
Tel. Nr.

023-5254025

Homepage https://www.schaken.nl/co

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Nee
Voor FIDE rating? Nee

Details:

Slot van alle categorieen A, C en D