Waar

Provincie Noord-Holland
Stad Amsterdam
Locatie Sporthal IJburg,
Pampuslaan 1,
1087 HP Amsterdam

Details

Speelsoort Normaalschaak
Inschrijfgeld

? 25 voor de groepen A en B en ? 20 voor de groepen C en D. Niet-KNSB-leden ? 7,50 extra voor het ratinglidmaatschap.

Prijzen

Zie website

Categorie Meerdaags, Senior,
Speeltempo -Geen tempo-

Wanneer?

Startdatum 07-03-2018
Einddatum 18-04-2018
Aanvang

13:00

Prijsuitreking

Organisatie

Bond Schaakbond Groot-Amsterdam (SGA)
Club -Geen-
Contact

Adrienne Cramer

E-mail
Tel. Nr.

06-44972821

Homepage http://www.sgaschaken.nl/

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Nee
Voor FIDE rating? Nee

Details:

Zeven ronden Zwitsers op woendagmiddag van 7 maart tot en met 18 april van 13:00 tot 17:00

Groep A >= 1750

Groep B < 1800

Groep C < 1650

Groep D < 1500

Toegangkelijk voor iedereen die in 2018 vijftig jaar of ouder wordt.

U kunt t/m ronde 4 één keer een bye opnemen (=1/2 punt).

Aanmelden via website.