Waar

Provincie Noord-Brabant
Stad Veldhoven
Locatie Den Bond,
Rapportstraat 29,
5504 BN Veldhoven,

Details

Speelsoort Normaalschaak
Inschrijfgeld
Prijzen
Categorie Jeugd, Meerdaags,
Speeltempo -Geen tempo-

Wanneer?

Startdatum 02-12-2017
Einddatum 03-12-2017
Aanvang

10:00

Prijsuitreking

Organisatie

Bond Noord Brabantse Schaak Bond (NBSB)
Club -Geen-
Contact
E-mail
Tel. Nr.
Homepage

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Nee
Voor FIDE rating? Nee

Details:

Deelnemers moeten lid zijn van de NBSB.