Waar

Provincie Noord-Holland
Stad Amsterdam
Locatie Gebouw De Poort, Kattenburgerstraat 150, 1018 JH Amsterdam

Details

Speelsoort Snelschaak
Inschrijfgeld

€ 15 per koppel

Prijzen

afhankelijk van deelname

Categorie
Speeltempo -Geen tempo-

Wanneer?

Startdatum 03-06-2018
Einddatum 03-06-2018
Aanvang

Aanmelden uiterlijk 10.45 uur

Prijsuitreking

direct na afloop


Organisatie

Bond Schaakbond Groot-Amsterdam (SGA)
Club Montessori BS Houten
Contact

Vincent Visser

E-mail
Tel. Nr.

06-26988775

Homepage http://www.svderaadsheer.

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Nee
Voor FIDE rating? Nee

Details:

Doorgeefschaak in koppels

Maximaal 40 koppels.

Aanmelding via de site of per e-mail o.v.v. namen, ratings, clubs en een telefoonnummer