Waar

Provincie Limburg
Stad Landgraaf
Locatie Burgerhoes Landgraaf, Sweelinckplein 1

Details

Speelsoort Normaalschaak
Inschrijfgeld
Prijzen
Categorie Simultaan,
Speeltempo -Geen tempo-

Wanneer?

Startdatum 05-10-2017
Einddatum 05-10-2017
Aanvang

13:00 uur

Prijsuitreking

Organisatie

Bond Limburgse Schaakbond (LiSB)
Club OBS Bloemhof
Contact

René Coenjaerts

E-mail
Tel. Nr.
Homepage http://www.svschaesberg.n

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Nee
Voor FIDE rating? Nee

Details:

In het Burgerhoes (raadhuis) van Landgraaf wordteen simultaan gegeven door Tea Lanchava en eventueel een 2e speler.Iedereen mag gratis deelnemer voor zover er plaats zijn.