Waar

Provincie Noord-Brabant
Stad
Locatie nog onbekend

Details

Speelsoort Rapidschaak
Inschrijfgeld
Prijzen
Categorie Jeugd,
Speeltempo -Geen tempo-

Wanneer?

Startdatum 18-11-2017
Einddatum 18-11-2017
Aanvang

10:30 uur

Prijsuitreking

18:15 uur


Organisatie

Bond KNSB / Overig
Club -Geen-
Contact
E-mail
Tel. Nr.
Homepage

Ratingverwerking

Voor KNSB rating? Nee
Voor FIDE rating? Nee

Details:

De organisatie van het NK rapid voor de jeugd individueel, de afgelopen jaren in de aula van de TU Eindhoven georganiseerd, heeft kenbaar gemaakt dat het hen niet gelukt is om de financiering rond te krijgen. Zij geven de organisatie daarom terug aan de KNSB. Voor 2018 kunnen andere organisaties een bod doen bij het bondsbureau om het NK rapid voor de jeugd te organiseren.